Gizlilik Politikası

Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Osmangazi SYDV) Gizlilik Politikası

Web Adresi: https://osmangazisydv.org.tr

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dâhil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir.

Bu politikanın amacı, kişisel verilerin KVKK’ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.

Osmangazi SYDV ziyaretçilerin web sitemizi aşağıdaki Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, gerekli bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.
Ayrıca benzer bir durumda Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikasında öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmadığını, internet üzerinde kişisel bilgilerin iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Osmangazi SYDV tavsiye etmektedir.

Tanımlar

Hizmet/Hizmetler: Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işleyişi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Osmangazi SYDV tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Sitede bulunan formları dolduran kişiler, Siteye Kayıt olarak veya kayıt olmadan siteye ulaşan özel ve tüzel kişiler

Site: osmangazisydv.org.tr alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen web sitesi ve mobil uygulamalarını ifade eder. Domain ve uygulamalar Osmangazi SYDV ‘ye aittir.

Site kullanıcısı vatandaş: Kullanıcı Sözleşmesi ile beraber KVKK ve Veri Politikasını kabul eden ve Sitede bulunan formları dolduran Site’ye üye olup Site’de yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşları

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Osmangazi SYDV tarafından Form dolduran ve siteye giren vatandaşların ve Şirketlerin kişisel bilgileri aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Osmangazi SYDV tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Hangi Amaçla Bilgileriniz Topluyoruz ve İşliyoruz?

Osmangazi SYDV Site üzerinden kullanıcılarımıza ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir:

Sosyal Devlet anlayışı kapsamında Anayasanın “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmü gereğince yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun amacı kapsamında vatandaşlara hizmet ve sosyal yardım ulaştırmak için verileri işlemek, kullanmak ve saklamak.

Sosyal Devlet anlayışı kapsamında yoksullukla mücadele edilmesi, kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlanmak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşlarımıza doğruluk, eşitlik ve objektiflik kriterlerine bağlı kalarak sosyal yardımlarla ulaştırmak için verileri işlemek, kullanmak ve saklamak.

Genel Sağlık Sigortası tespitinin yapılması eşi vefat etmiş dul kadınlara maaş bağlanması, 2022 engelli ve yaşlı aylığı bağlanması gibi konular için araştırma kapsamında  verileri işlemek, kullanmak ve saklamak.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kanunu kapsamındaki işlerin yürütülmesi amacı ile için verileri işlemek, kullanmak ve saklamak.

İnsan kaynaklarına yönelik danışmanlık hizmetlerimizi yürütmek için verileri işlemek, kullanmak ve saklamak.

Kullanıcılara kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak,

Vatandaşların, Üyelerin veya ziyaretçilerin Osmangazi SYDV ‘ye izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, onları hizmet haberdar etmek,

Site’nin teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek, gerektiği gibi çalışmasını sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek,

Kullanıcı Sözleşmemiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,

SMS ile tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,

Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,

Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak için verileri işlemek , kullanmak ve saklamak.

Osmangazi SYDV işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası dışında başka verilerin güvenliği, gizliliği, toplanması vb. hususlarda başka politikalar veya prosedürler benimsemiş olabilir. Bu nedenle diğer politika ve hukuki metinleri de Vakfımız müracaat ederek bilgi alıp incelemenizi tavsiye ederiz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizi; TC Kimlik, Ad Soyad, İletişim ve adres, Gelir durumunuzu, Sağlık Rapor Bilgileriniz ve Başvuru formunda alınan bilgilerinizi Kullanım Koşullarını ve Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası’nı kabul etmekle Osmangazi SYDV ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, hizmetlerin sizlere ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Bilgilerinizi Ne Zaman ve Nasıl Topluyoruz?

Kişisel verileriniz Site’yi kullandığınızda, Online başvuru formunu doldurduğunuzda, işletişim formunu doldurduğunuzda veya kayıt olduğunuzda ve çerezlerle yazılı/fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahipsiniz.

Bilgilerinizin nasıl işlendiğini ve/veya aktarıldığını ve/veya yukarıdaki şartlar ile ilgili nasıl işlendiğini öğrenmek istiyorsanız basvuru@osmangazisydv.org.tr e-posta adresine yazabilirsiniz.

Dilerseniz Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Osmangazi Kaymakamlığı Osmangazi / BURSA adresine Ad-Soyad ile beraber ıslak imzalı dilekçenizi/sorunuzu/şikâyetinizi alıcı olarak verilerinizden sorumlu Osmangazi SYDV’ne gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Vakıf için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Size Ait Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz?

1- Kimlik Bilgisi

Siteye Formumuzu doldurarak göndermeniz halinde  “Adınız”, “Soyadınız”, “Hangi yardım türüne başvurduğunuz ”, (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için) “T.C. Kimlik Numaranız”, “Hane Sorulusunun mesleği”, “Hanenin Aylık Geliri”, “Hanenin Aylık Gideri”, “Hanede yaşayan Kişi Sayısı”, “Evinizin Kira Olup Olmadığı”, “Hanenin Adresi”, “Hanenin Telefonu”, “Cep Telefonunuz”, “E-mail Adresiniz”, “İlk Kez Mi Yardım Başvurusu Yapıyorsunuz?”, “İstek ve talep”, gibi bilgileri Osmangazi SYDV’ye kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

Siteye kayıt olmanız durumunda “Adınız”, “Soyadınız” ve “Elektronik posta adresi” gibi bilgileri Osmangazi SYDV’ye kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

Site’ye Facebook, Linkedin v.b. sosyal ağlarda yer alan hesaplarınız aracılığıyla da isim, soy isim, doğum tarihi, elektronik posta adresi vb. bilgileri girmeden kayıt veya üye olmak mümkündür. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası kapsamında sosyal ağlar üzerinden hizmetlerimize kayıt veya üye olmayı tercih etmeniz halinde, söz konusu sosyal ağlar tarafından tarafımıza gönderilen verileri işleme, aktarma, saklama yetkilerini
Osmangazi SYDV’ye vermiş olursunuz.

2- İletişim Bilgisi

Siteye kayıt olmanız ile beraber “Elektronik Posta Adresiniz”, “Adresiniz”, “Yaşadığınız İl ve İlçe” ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri Osmangazi SYDV’ye kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

3- Görsel ve İşitsel Veriler

Kendi isteğiniz ile yüklediğiniz ve/veya diğer izin verilen sosyal ağlar kullanılarak siteye kayıt olarak yüklenilen resimler ile beraber, video mülakat görüntüleri ile ses kayıtlılarını, sağlık rapor bilgilerinizi Osmangazi SYDV’ye kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

Ziyaretçiler tarafında, kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz ve diğer kişilerin, kayıt olanların ve şirketlerin ulaşabileceği ve görebileceği şekilde bilgi veya verilerinizi paylaşmanız durumunda tarafınızdan ifşa edilmiş olarak kabul edilir ve istatistiki, reklam veya özendirme amaçlarla kullanılabilir. İfşa ettiğiniz kişisel verilerinizin 3. kişiler veya başka siteler tarafından kullanıldığı hallerde Osmangazi SYDV’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4- Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler

Login ID, IP adresi, log kayıtları ve istenilen ek bilgiler ziyaret edildiği tarih, yaptığı başvurular, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, son giriş tarihi, ilk üyelik tarihi, uygulama silindi (evet/hayır), uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim), ve buna benzer kullandığımız teknolojileri ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, teknik aksaklıkları gidermek, teknik altyapımızı denetlemek amacıyla sizin hakkınızda veri toplayabiliriz. Çerezler veya diğer program ve yazımlarımız vasıtasıyla site içi kullanımlarınıza bağlı olarak tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz.

4.1. Cihaz Bilgisi

Kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veriler (örn. konum bilgisi gibi) toplayabiliriz. Mobil uygulamalarımız (applications) veya internet sitemizde yer alan anlık bildirimler (pushnotifications) gönderebiliriz. Bu mesajlarımızı almak istemiyorsanız cihazınızın veya mobil uygulamanın ayarlarını değiştirerek bu mesajlarımızı reddedebilirsiniz.

4.2. Çerezler Bilgisi

Site’ye ait kullanım bilgileriniz, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’ye hangi amaçla, kaç kez ziyaret edildiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya elektronik postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.

Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Formu Dolduran kişi , Üye ve Şirket, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

Çerez teknolojisini kullanabilir ve bunları cihazınıza yerleştirebiliriz. Çerezleri kabul etmemeniz halinde Site beklediğiniz fonksiyonları gerçekleştirmeyebilir veya aksaklıklar oluşabilir.

Çerezler üzerinden alınan verileri 3. kişilerle reklam amaçlarıyla paylaşabiliriz.

Bu kişisel veriler Site’yi kullanım avantajlarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Site Üzerinden 3. Kişi İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalara Verilen Linkler

3.kişilere ait internet sitelerine, portallere veya mobil uygulamalara linkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan veya 3. kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 3. kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası’ndan farklı olabilir.

Bilgilerinizin Saklanma Süresi

Osmangazi SYDV KVK Kanunu 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder.

Bu sebeple her bir kişisel veri için ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir. Örneğin Vergi Usul Kanunu 253. maddesi uyarınca defter ve vesikalar 5 yıl süre ile muhafaza edilmelidir. Diğer bir örnek ise Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerin pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili kişi onayının geri alındığı durumlarda, kişisel verilerin kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanmalıdır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır.

Diğer yandan, bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir ve böyle bir durumda ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek muhafaza edilir.

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Osmangazi SYDV tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar KVK Yönetmeliği’nde belirtilecek ilke ve kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Osmangazi SYDV’ nin veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri

KVKK’nın 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Osmangazi SYDV ’nin veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir:

Kişisel verilerin;

Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,

Hukuka aykırı erişimi önlemek,

Muhafazasını sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbir almak,

Kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

Kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin veya organlarında görev alan yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri alır,

İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde ilgilisine ve Kurul’a bildirmektir.

Osmangazi SYDV’nin veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına,

Osmangazi SYDV aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:

Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler,

Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır.

Osmangazi SYDV bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.

Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirler ve bunların denetimi

Osmangazi Vakfı bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır.

Osmangazi SYDV verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekle yükümlüdür.

Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler

Osmangazi SYDV, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda Osmangazi SYDV’ veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVKK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

Online başvuru formunu dolduran kişiler, kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler) Site’yi kullanmaya başladıkları andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin bu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası’nda anlatıldığı gibi, Osmangazi SYDV tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar

Online başvuru formunu dolduran kişiler, kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler) ilişkin bilgiler tamamen kendilerinin özgür iradeleri ile Osmangazi SYDV’ye sağlanmaktadır.

Online başvuru formunu dolduran kişiler, kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler) bu kişisel bilgileri Osmangazi SYDV ye verip vermemekte serbesttirler.

Online başvuru formunu dolduran kişiler, kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler) tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kendilerinin sorumluluğundadır.

Online başvuru formunu dolduran kişiler, kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler)  yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermemelidir.

Üyelik Yaşı

18 yaşından küçük kullanıcıların verilerini kasten işlememekteyiz. Site’ye 13 yaşından küçüklerin kayıt olmaları yasaktır. İş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere tüm departmanlarımız çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özen göstermekteyiz. 18 yaşından küçük çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması veli veya yasal temsilcinin sorumluluğundadır.

Eğer bir ebeveyn çocuğunun, kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini bizimle paylaştığını fark eder ise bu kişisel bilgileri Osmangazi SYDV üzerinden kendisi silebilir veya bizden talep edebilir.

Ebeveynlere çocuklarının online aktivitelerinin denetlenmesinde aktif bir rol üstlenmelerini tavsiye ederiz.

ONLİNE BAŞVURU FORMUNU DOLDURAN KİŞİLER, KULLANICI VEYA ÜYELERİN BİLGİLERİNİ OSMANGAZİ SYDV‘YE SUNMA VEYA BU BİLGİLERİN SİTE’DE GÖSTERİLMESİ YA DA BU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ POLİTİKASI’NIN VE KULLANICI KOŞULLARI HÜKÜMLERİNDE İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANILMASI İLE İLGİLİ ŞÜPHELERİ VARSA, KULLANICI VE/VEYA ONLİNE FORMU DOLDURMAMALI, SİTE’Yİ ZİYARET ETMEMELERİ, UYGULAMALARI VEYA HİZMETLERİ KULLANMAMALIDIRLAR, FORMU DOLDURDULAR İSE OSMANGAZİ SYDV İLE İLETİŞİME GEÇİP BİLGİLERİN SİLİNMESİNİ İSTEYE BİLİRLER.

Online başvuru formunu doldurulması, Üye olunması ve profil oluşturulması ile formu dolduranlar ve Üyeler Kullanıcı Sözleşmesi hüküm ve koşullarını açık bir şekilde ve isteyerek kabul etmiş ve ayrıca işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası’nda belirtildiği şekilde Osmangazi SYDV‘nin kişisel bilgileri işleme yöntemini kabul ve onaylamış olurlar. 

Yürürlükteki yasalar tarafından “hassas” olarak nitelendirilen bilgileri göndermek tamamen Formu Dolduran kişilerin, Üyelerin ve Şirketlerin iradesine bağlıdır. Formu dolduran kişiler, Üyeler ve Şirketler sundukları kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesine verdikleri onayı istedikleri zaman işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak Site’de hesap ayarlarını veya profillerini değiştirerek veya Site üyeliklerini sona erdirerek, Sitenin iletişi kısmından  kişisel bilgilerini silinmesi talep ederek, Osmangazi SYDV bizzat yazılı başvurarak  verilerini silinmesi talep ederek geri çekebilir veya değiştirebilirler.
Osmangazi SYDV işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası’nı herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. Osmangazi SYDV ’nin değişiklik yaptığı Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Osmangazi SYDV yenilenen kurallar konusunda online başvuru formunu dolduran kişileri, Üyeleri uyaramayabilir. Ancak bu durumda Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası’nın söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali Site’ye yüklenecektir.

Osmangazi SYDV Site’de güncellenen Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası hakkında formu dolduran kişilerce ve/veya üyelerin bilgi sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini tavsiye etmektedir.

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası’nda açıklanan durumlar hariç olmak üzere, Osmangazi SYDV ziyaretçilerin kişisel bilgilerini kiraya vermez veya satmaz. Başvuru yapan vatandaşlara hizmet ulaştırmak, Talimatları yerine getirmek için (ödeme bilgilerini işleme almak gibi) gerekli durumlar hariç olmak üzere veya Formu dolduran kişilerin, Üyelerin ve Şirketlerin ayrıca iznini almadıkça, Formu dolduran kişilerin, Üyelerin ve Şirketlerin(şirketlerin kamuya açık bilgiler hariç) profilinde yayınlanmamış veya diğer hizmetlerin kullanımı nedeniyle oluşturulan kişisel bilgiler ifşa edilmez. Bu durum, bilgilerin ifşasının kanaatimizce makul bir şekilde gerekli olduğuna inandığımız şu koşullarda geçersizdir:

Hukuk veya cezai mahkeme celpnameleri, mahkeme emirleri ve diğer mecburi ifşaatlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal gereklilik ve süreçlere uymak;

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası veya Kullanıcı Koşullarını yürürlüğe koymak;

Üçüncü tarafların haklarının ihlali ile ilgili şikâyetlere yanıt vermek;

Formu dolduran kişilerin e hizmet taleplerine yanıt vermek veya Osmangazi SYDV‘nin, Hizmetlerin, Ziyaretçilerinin, Şirketlerinin, Kullanıcıların veya kamu haklarını, mülk veya güvenliğini korumak.

Üçüncü taraflar (örneğin, e-posta hizmet sağlayıcınız) size bizde kaydedilmiş olan kişilerinizde ki bilgileri kendi hizmetlerine yükleme seçeneği verebilir. Kişilerinizi bu şekilde paylaşmayı seçerseniz, üçüncü taraf hizmet sağlayıcınıza, üçüncü tarafın koşulları ve gizlilik politikasında anlatılan şekilde, bu kişi bilgilerini saklama ve ifşa etme bunlara erişme ve kullanma haklarını verirsiniz.

Osmangazi SYDV aşağıdaki durumlarda Formu dolduran kişilerin, Üyelerin ve Şirketlerin kişisel bilgilerini, profil bilgilerini veya formu dolduran bir kişinin ve/veya Üye, Şirket veya Kullanıcı olarak faaliyetlerini ifşa edebilir:

Şüpheli veya fiilen kanuna aykırı eylemlere istinaden soruşturma yapmak, bunları bertaraf etmek veya müdahale etmek veya resmi icra dairelerine yardım etmek;
Kullanıcı Sözleşmesini uygulamak, üçüncü tarafların taleplerine veya iddialarına karşı savunma yapmak veya Hizmetin güvenliğini veya bütünlüğünü korumak veya
Osmangazi SYDV‘nin, Formu dolduran kişilerin, Üyelerin, Şirketlerin, Osmangazi SYDV çalışanlarının veya diğer kişilerin haklarını, mülkiyet veya güvenliğini korumak veya tatbik etmek üzere iyi niyetli bir şekilde ifşanın gerekli olduğuna inanır veya bir mahkeme celbi ya da sair yasal işlem ile gerekli olursa.

Osmangazi SYDV formu dolduran kişilerin, Üyelerin ve Şirketlerin üyelikleri faal olduğu sürece veya gerektiği durumlarda Hizmetleri sunmak için, Osmangazi SYDV ’ye sunulan kişisel bilgileri muhafaza eder.

Bilgileri muhafaza etme eyleminin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, mevzuat gerekliliklerine uymak, formu dolduran kişilerin, Üyeler ile beraber Şirketler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, dolandırıcılık ve kötüye kullanmayı önlemek ve işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi uygulamak için haklı nedenlerle gerekli olduğu durumlarda, üyelik sona erse bile formu dolduran kişilerin, Üyelerin ve Şirketlerin kişisel bilgileri muhafaza edilebilir. Adli makamlarca talep edilmesi halinde, Osmangazi SYDV kişisel bilgileri sınırlı bir süre boyunca saklar.

Osmangazi SYDV ziyaretçilerden temin edilen kişisel bilgileri e-posta/sms vb. aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, kişilere sunulacak Vakıf kanunu kapsamındaki hizmetler hakkında bilgi vermek,  bilgilerini paylaşmak ve benzeri hizmetlerde bulunmaktadır.

Osmangazi SYDV tarafından iletilen vakıf hizmetleri kapsamındaki işleri; ticari elektronik iletileri ve kısa mesajlarını formu dolduran kişiler, Üyeler ve Şirketler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise basvuru@osmangazisydv.org.tr adresine e-posta gönderip veya Osmangazi SYDV bizzat yazılı başvurup listeden çıkmaları gerekmektedir.

Osmangazi SYDV Site dahilinde başka sitelere link verebilir, ancak bu Osmangazi SYDV ’nin işbu siteler ile herhangi bir bağı olduğu anlamına gelmemektedir. Osmangazi SYDV, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Yürürlük

İşbu veri politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

İnternet Sitesi Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikamız 01.01.2020 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

İletişim Bilgileri;
Adres:
Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Kuruçeşme Mahallesi, Altıparmak Cd. Hükümet Konağı No:63, 16050 Osmangazi/Bursa
Telefon: 0224 220 86 10
TR: Herhangi bir sorunuz varsa veya bizimle iletişime geçmeniz gerekiyorsa, basvuru@osmangazisydv.org.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.