• Düzenli yardımlar ve destekler kapsamına girmeyen ancak temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımız sosyal yardım çerçevesinde ne tür destekler alabilir?

e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sunulan hizmetler bölümünden sosyal yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. e-Devlet başvurusunda zorlanan vatandaşlarımız ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek ihtiyacınıza uygun yardım türleri için başvuruda bulunabilir. SYD Vakıfları düzenli ödeme yapılan yardım programlarının hedef kitlesinde olmayan kişiler/ haneler ile düzenli yardım programından faydalansa da çeşitli ihtiyaçları devam eden kişiler/hanelere düzenlilik arz etmeyen ve süreli yardımlar olarak adlandırılan yardımlar verebilmektedir. Süreli yardım olarak gıda, giyim, eşya, eğitim, sağlık, yakacak, barınma gibi ihtiyaç alanlarına yönelik olup temel ihtiyaçları karşılayacak sınırda yapılmaktadır.

• Kısa süreli muhtaçlık, yolda kalma vb. durumlarında nasıl destek alınır?

Acil ulaşım ve konaklama gibi ihtiyaçlar için ve yolda kalma gibi durumlarda bulunulan yerdeki SYD Vakfına söz konusu acil ihtiyaçlar için başvuruda bulunmak mümkündür. Evden uzakta olunduğu için muhtaçlık durumu hane bazlı değerlendirilmez. Ancak muhtaçlığın değerlendirilebilmesinde gerekli olan verilerinin paylaşılması için muvafakat verilen dilekçe ile başvuru yapılır. İlgili SYD Vakfı tarafından gerekli incelemeler yapılarak başvuruya ilişkin son karar SYD Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından verilir.

• Nereye başvurmalıyım?

Kişiler ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki SYD Vakfına başvurur. Kişinin hanesinde bulunan 18 yaş üstü herkes muhtaçlık durumunun değerlendirilmesi için gerekli olan verilerinin paylaşılması için muvafakat vererek muhtaçlık değerlendirmesine dâhil olur. Hanedeki kişi başına düşen gelir tutarı, haneye giren düzenli gelir, servet ve tüketim unsurları üzerinden değerlendirilir. Muhtaçlık durumunun tespitinde hane yaklaşımı vardır.

SYD Vakıflarının karar organı olan ve başkanlığını Valinin/Kaymakamın yaptığı Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından hanedeki kişi başı gelir düzeyi değerlendirilerek muhtaçlık kararı verilir.

Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen süreli yardım başvuruları SYD Vakıfları tarafından hak sahibine teslim edilir. Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen süreli yardım başvuruları SYD Vakıfları tarafından hak sahibine teslim edilir. Sosyal yardım başvurularına ilişkin durum e-Devlet kapısından takip edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız