Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri

• Kimler faydalanabilir?

Sağlık güvencesi olmayan ve gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin 1/3’ünden az olanlar ile 5510 sayılı Kanunda sayılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilir.

• Nasıl bir destek veriliyor?

Genel Sağlık Sigortası primi Bakanlığımız tarafından ödenir.

• Nasıl başvurulur?

Bu sosyal yardım programına başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız herhangi bir yere gitmeden e-Devlet Kapısı aracılığıyla başvuru yapabilirler. Bununla birlikte e-Devlet Kapısı üzerinden sosyal yardım başvurusu yapmakta güçlük çeken vatandaşlarımız ikamet ettikleri il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek de başvuruda bulunabilirler.